Hãy liên lạc với chúng tôi


TIỀN THƯỞNG (MINQING) CÔNG TY TNHH ĐIỆN ÁP THẤP  


Thêm: Bẫy, Baizhong, Min Khánh, Phúc Kiến, 350806, Trung Quốc


Điện thoại: 0086-18250158721


Mob: 0086-13609585202


E-mail: master @ tc-insulator.com / bonle @ tc-insulator.com  


Skype: 641395264@qq.com Wechat: Xiwang0591Kiểm tra thông tin của bạn